dril

Praktické výukové drily do ruky

Jsou vhodné pro studenty ZŠ, SŠ, VŠ, JŠ, pro samouky a také pro učitele angličtiny(učitelské drily):

Chci výukové drily Chci výukové drily

Co jsou výukové drily?

Sada 22 zalaminovaných kartiček (sepnutých v kroužku - studentské) nebo (barevných sepnutých jen v gumce - učitelské). Všechny drilové sady jsou pro přehlednost označeny číslem a názvem gramatiky, kterou procvičují. Každá kartička je z jedné strany potištěná anglickou větou a z druhé strany jejím českým překladem. Všechny věty jsou zaměřeny na konkrétní gramatický jev, který se v různých typech vět procvičuje. Součástí každého výukového drilu jsou vždy kladné věty, otázky a zápory, aby si tak každý mohl kompletně zažít danou gramatiku.

Jaké typy drilů nabízíme?

V současné době máme 91 sad pro dospělé a 11 sad pro děti. Všechny také nabízíme v provedení pro učitele angličtiny. Drily jsou vhodné pro zájemce od úplných začátečníků a studentů nižších úrovní, kteří si díky drilům danou gramatiku velmi rychle zažijí a naučí se správně používat. Vhodné jsou však i pro studenty na vyšších úrovních, kteří probírají náročnější gramatiku. Drily jsou malé a skladné, proto je můžete nosit vždy s sebou v kapse nebo v kabelce. Jsou ideální pro využití volného času při jízdě do práce nebo jiném čekání.

Jak a kde si drily pořídit?

Tyto anglické gramatické pomůcky jsou k zakoupení v kanceláři školy nebo k objednání e-mailem dril@only4.cz, kdy objednané drily zasíláme poštou po celé ČR. Cena jedné sady výukového drilu je 30 Kč. Pro učitele angličtiny nabízíme speciální barevné provední, kde sada stojí 50 Kč. Každá desátá sada je zdarma! Při větším odběru jsou možné další zajímavé slevy. Drily si můžete také pořídit jako mobilní aplikaci, kde navíc slyšíte i výslovnost rodilé mluvčí.

Jak drily efektivně používat?

Samostudium:
Otočte kartičku tak, abyste viděli pouze české věty. Nahlas přeložte českou větu do angličtiny. Pak otočte a zkontrolujte správnost s anglickým překladem na druhé straně. Tímto způsobem pokračujte s dalšími větami, až si procvičíte všechny tvary daného gramatického jevu. Čím více si drily budete procvičovat, tím dříve budete schopni všechny věty přeložit rychle bez delšího přemýšlení a Váš anglický projev bude mnohem plynulejší a jistější.

Procvičování ve dvojici:
Váš partner ve dvojici drží drilovou kartičku a hlasitě čte české věty, vy překládáte a on ověřuje správný překlad. Po dokončení celého drilu si role vyměníte. Důležité je, aby partner důsledně upozorňoval na každou Vaši chybu. Vy ji pak musíte napravit tak, že řeknete celou větu znovu a to správně a rychle.

Použití v hodině:
Pro učitele jsou určeny originální Only4 drily, které jsou v různobarevných verzích a bez kroužků. Dají se využívat ve výuce při současném zapojení všech studentů ve třídě a s minimálními požadavky na asistenci učitele, který tudíž může věnovat plnou pozornost případným nejasnostem či otázkám studentů.

Hlavní přínosy drilů

Pokud věnujete každý den alespoň 2 minuty procvičování jednoho drilu, již za týden zaznamenáte výrazné zlepšení! Každodenní procvičování přináší až o 50% lepší a dlouhodobější výsledek. Pravidelným opakováním kartiček se Vám příkladové věty automaticky lépe zapamatují, zautomatizujete si jejich použití a budete je podvědomě používat jako pevnou šablonu při tvoření vět s použitím daného gramatického jevu i v jiných větách. Díky drilovým kartičkám budete velmi brzy schopni automaticky, rychle a správně tvořit anglické věty bez chyb. Váš ústní projev v angličtině bude rychlý, plynulý a sebevědomý.

Seznamy drilů